Een betaalbare kwaliteitsvolle woning in een aangename woonomgeving met voldoende woonzekerheid. Zo staat het mooi te blinken op papier van de Vlaamse Woon Code. Maar het is makkelijker om het grondrecht op wonen op te schrijven in een grondwet dan het effectief te realiseren.

Een deftige woning  biedt je optimale kansen op alle levensdomeinen.  De probleemanalyse is gekend: slechte kwaliteit, lange wachtlijsten voor sociale woningen, krimpende private huurmarkt, stijgende vastgoedprijzen. We werken toe naar een actieweek waarin we niet blijven steken bij klagen over wat niet is, maar vooral nadenken over wat kan zijn. Tijdens de actieweek reiken we ook sporen aan om (buiten het kader) een deftige woning voor  mensen mogelijk te maken: Community Land Trust, Wikihouse, solidair samenwonen, Bamboebouwen…

Op woensdag 1 april (geen grap!) rond de werkgroep Wonen haar werk af met een publieksavond. Daarover hier meer info!

Contact:

Natan Hertogen | natan.hertogen@samenlevingsopbouw.be

Voorzet voor de werkgroep Wonen door Kris Dom op publieksavond van 18 december 2013.

een Ander Land – derde ontmoetingsavond – wonen from Victoria Deluxe on Vimeo.