Publieksavond Onderwijs (1)

Op dinsdag 24 februari staat alweer een nieuwe boeiende publieksavond op het programma. Deze keer presenteert de werkgroep Onderwijs haar reportage, gevolgd door boeiende interventies. We beginnen om 20u stipt in zaal Torrepoort van De Poel (Poel 7, 9000 Gent). Inschrijven kan via dit formulier.

Onderwijs is een hoeksteen van iedere samenleving. Net daarom is het ook belangrijk om stil te staan bij welk onderwijs we onze jeugd willen aanbieden. Hoe kunnen we vanuit het middenveld werken aan een nieuw onderwijsmodel? Wat is in onze ogen de functie van het onderwijs? Ons Vlaams onderwijs zou tot de wereldtop behoren, maar met gelijke kansen zit het minder snor.

Programma

20u00 – Inleiding door Frank Van Campe (Werkgroep onderwijs)

20u10 – Reportage

Met bijdragen van Ides Nicaise, co-auteur van onder meer ‘De school van de ongelijkheid’, Sofie Strobbe, directrice van de Feniks, een Jenaplan school in de Brugse poort en Jeroen Robbe van Labo vzw die een radicaal ander onderwijs bepleit.

20u25 – Luik 1: Onderwijs en sociale ongelijkheid

Orhan Agirdag maakt een stand van zaken op en prikkelt ons met enkele concrete beleidsvoorstellen. We nodigen een kabinetsmedewerker van minister van Onderwijs Crivits (o.v.) uit om hierop te reflecteren.

21u15 – Luik 2: Kritische burgerschapsvorming in het onderwijs

Hoe kan het onderwijs de functie van kritische burgerschapsvorming invullen?

 • Aanzet door Maaike Eggermont, directrice van de Gentse Sudbury school
 • Verdiepende¬† tafelgesprekken. Je kiest op de avond zelf aan welke van onderstaande tafels je aansluit:
 1. Pascal Tuteleers (HoGent Vakgroep Sociale Wetenschappen) en Maarten Simons (o.v.)
  Werken aan kritisch burgerschap in hogeronderwijs en inzichten vanuit de kritische pedagogie
 2. Mieke Nolf (Uit De Marge) en Janusz Vanhellemont (Vormingplus Gent-Eeklo)
  Werken aan kritisch burgerschap in een non-formele setting: binnen het jeugdwelzijnswerk en bij vorming voor volwassenen
 3. Maaike Eggermont (Sudbury Gent) en Pascal Vanhoeke (Atheneum Merelbeke)
  Werken aan kritisch burgerschap in een formele setting: methodenonderwijs en klassiek onderwijs