Verzet tegen gevolgen crisis in Spanje

  • PiecesOfMadrid (screenshot)

by eenanderland on mei 07, 2014

Als je het onze werkgroep democratie vraagt, dan is er geen twijfel mogelijk: democratie draait om veel meer dan deelnemen aan verkiezingen. In afwachting van eigen beeldmateriaal vind je hieronder een interessante documentaire over verzet en zelforganisatie in Spanje. De werkgroep Democratie & Verzet interviewt binnenkort Marianne Maeckelbergh, een van de documentairemakers, omwille van haar jarenlange ervaring (als activist en onderzoeker) met democratie binnen protestbewegingen.