Publieksavond Onderwijs


by eenanderland on februari 03, 2015

Onderwijs is een hoeksteen van iedere samenleving. Net daarom is het ook belangrijk om stil te staan bij welk onderwijs we onze jeugd willen aanbieden. Ons Vlaams onderwijs zou tot de wereldtop behoren, maar met gelijke kansen zit het minder snor. Welke maatregelen zijn mogelijk om die ongelijkheid tegen te gaan en hoe kan het onderwijs bijdragen aan de vorming van kritische burgers? Die vragen zijn de inzet tijdens de publieksavond onderwijs.