Onderwijs is een hoeksteen van iedere samenleving. Net daarom is het ook belangrijk om stil te staan bij welk onderwijs we onze jeugd willen aanbieden. Hoe kunnen we vanuit het middenveld werken aan een nieuw onderwijsmodel? Wat is in onze ogen de functie van het onderwijs?

Deze werkgroep wil stimulansen bieden voor een nieuw narratief over onderwijs, waarna we op zoek gaan naar denkers, doeners en praktijken die een onderwijs van de toekomst belichamen. Die praktijkvoorbeelden willen we nadien ter inspiratie in beeld brengen.

Contact:
Kelly Franceus | gent@masereelfonds.be

Volgende bijeenkomst: 17 maart

Een Ander Land – derde ontmoetingsavond – Onderwijs from Victoria Deluxe on Vimeo.