Ecologie is een van de thema’s van de toekomst. De ecologische uitdagingen waar we voor staan maken een transitie onvermijdelijk. De werkgroep ecologische alternatieven wil van onderop op zoek naar een hoopvolle en rechtvaardige invulling van die transitie.

Aangezien ecologie een breed containerbegrip is, is het noodzakelijk om de zoektocht af te bakenen. Er is gekozen om thematisch toe te spitsen op ‘voedsel in de stad’. Een focus op voedsel is interessant omdat we op die manier meteen het ecologische en het sociale aan elkaar verbinden. Daarnaast bestaan er al tal van initiatieven die op een vernieuwende manier rond voedsel werken, waarbij we in dit project graag verbindend werken.

Nieuw! Lees hier alles over de publieksavond ‘De Eetbare Stad’ op woensdag 14 januari 2015.

Contact:
Janusz Vanhellemont | janusz.vanhellemont@vormingplus.be
Famke Vekeman | famke@climaxi.org

Voorzet door Famke Vekeman tijdens de publieksavond van 20 november 2013.

Een Ande Land – 2e ontmoetingsavond – deel 4 from Victoria Deluxe on Vimeo.