Via gefilmde interviews wil De Toekomstfabriek een stem en een gezicht geven aan de talloze creatieve maatschappelijke projecten die zich veelal in de marge van de ‘politique politicienne’ ontwikkelen.

Onder de titel Bricoleurs de Paradis – naar de gelijknamige film van Rémy Ricordeau en Bruno Montpied – plaatst de Toekomstfabriek deze maatschappelijke projecten via DeWereldMorgen in de kijker. Dat doen we aan de hand van diepgravende gesprekken die filmisch worden vastgelegd. Zowel politieke en sociale als economische en culturele onderwerpen komen aan bod. Geen pasklare draaiboeken voor maatschappelijke verandering, wel bouwstenen voor concrete perspectieven op verandering. De gesprekken worden toegelicht in een korte inleidende tekst.

Mathijs van de Sande over prefiguratieve politiek

Prefiguratieve politiek is een politieke strategen middelen onlosmakelijk met elkaar verbindt. Zij legt de nadruk op het creërenan maatschappelijke alternatieven hier en nu binnen de huidige samenleving, naar het adagium van de Wobblies: ‘building a new world in the shell of the old’.

 

Lieven De Cauter over de activistische verbeelding

De meeste acties hebben geen verbeelding, anders wordt het kunst. Er is vandaag geen maatschappelijk project en de jongeren hebben er ook geen nood meer aan. Alles en iedereen is vandaag neoliberaal! Daarom is de nood aan een tegendiscours zo groot. Maar waar zit dat tegendiscours?

 

Tine De Moor over de commons

In allerlei politieke discussies duikt steeds vaker het begrip commons op. Een begrip met een lange geschiedenis en een nieuwe relevantie. In zijn meest rudimentaire betekenis verwijst het naar een goed in gemeenschappelijk bezit. Dat kan gaan om graasland, het milieu, open source software, het menselijk genoom. Van belang is niet zozeer de aard van het goed, dan wel het feit dat het gemeenschappelijk bezit is.

 Roel Stynen over ‘geweldloze actie’

Vaak wordt geweldloze actie voorgesteld als een passieve vorm van actievoeren voor ‘softies’. Grondige maatschappelijke veranderingen zouden alleen tot stand kunnen komen mits een zekere mate van geweld. Toch wel een erg eenzijdige lezing van de maatschappelijke dynamiek. Geweldloze acties blijken niet alleen veel meer voor te komen en efficiënter te zijn dan we denken, ze bieden ook onvermoede strategische voordelen.

Caroline Gijselinckx: “De coöperatie als organisatievorm”

Coöperaties zijn vandaag niet meer weg te branden uit de media. Te pas en te onpas worden ze naar voor geschoven als dé remedie tegen alles wat er misloopt met ons dolgedraaid sociaaleconomisch systeem. Maar wat zijn coöperaties eigenlijk? Waar ligt hun historische oorsprong? In welke domeinen van het maatschappelijk leven vinden we ze terug? En wat zijn toekomste uitdagingen voor deze coöperaties?

DWM 130531 Caroline Gijselinckx over de coöperatie als organisatievorm from Victoria Deluxe on Vimeo.

Philippe Van Parijs over het basisinkomen als middel om armoede en werkloosheid te bestrijden

Een onvoorwaardelijk basisinkomen, wat is dat eigenlijk? Het is een inkomen dat door de overheid wordt toegekend aan elke persoon gedurende zijn of haar hele leven, zonder met andere inkomens rekening te houden en zonder tegenprestatie. Voorstanders zien hierin een middel om zowel armoede als werkloosheid te bestrijden.

 

Jo Cottenier over socialisme vandaag

Wat betekent socialisme vandaag vanuit een marxistische invalshoek? Wat zijn de gevolgen van de huidige overproductiecrisis voor de koopkracht van de werkende bevolking? Hoe kan een economie functioneren in functie van de behoeften van de bevolking? Een gesprek met Jo Cottenier!