Voor het thema ‘Arbeid’ is er geen klassieke werkgroep. Toen we op basis van alle input op zoek gingen naar acht thema’s, was arbeid een extra thema dat we graag behandelden tijdens een proefprojectweek. Van tot december gingen we met een klein team op pad om inspirerende praktijken die op een andere manier naar arbeid kijken in beeld te brengen.

De resultaten van die werkweek worden momenteel verwerkt tot enkele prikkelende audiovisuele clips. Wordt vervolgd!